Pohjoisniemen ja Taipaleenraitin asemakaavat vireille

Pohjoisniemen ja Taipaleenraitin asemakaavat vireille

Viimeksi muokattu: 
6.8.2021 13.11
Järjestämme syksyllä kuntalaisille yleisötilaisuuksia, joista tiedotamme lisää myöhemmin

Varkauden kaupunki on aloittanut asemakaavamuutoksen laatimisen kahdella alueella. Kaavamuutosten tavoitteena on lisätä omarantaisia tontteja. Pohjoisniemen asemakaava koskee Puurtilassa Pohjoisniemen kärkeä, joka toimii tällä hetkellä lähivirkistysalueena. Alueella sijaitsee nuotiopaikka ja siellä kulkee polkuverkosto. Taipaleenraitin asemakaava koskee Taipaleessa metsäaluetta Taipaleenraitin jatkeena, jossa kulkee kevyen liikenteen väylä uimarannan suuntaan.

Kummallekin alueelle tehdään loppukesän aikana luonto- ja maisemaselvityksiä sekä maaperäselvityksiä. Niiden pohjalta laaditaan asemakaavaluonnos. Kaavamuutoksen vaikutuksia selvitetään osallisia kuulemalla ja pyytämällä lausuntoja. Tavoitteena on että asemakaavojen hyväksymisestä päättää kaupunginvaltuusto arviolta vuoden päästä kesällä.

Tulemme syksyllä järjestämään asukkaille ja kuntalaisille suunnatut yleisötilaisuudet kumpaankin kaavaan liittyen (koronatilanne huomioiden). Näistä tilaisuuksista tiedotamme myöhemmin lisää!

Kaavojen osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat parasta aikaa nähtävillä, tarkemmin kummankin kaavojen omilta sivuilta:

Pohjoisniemen asemakaava 

Taipaleenraitin asemakaava

 

Lisätietoja:

kaavoittaja Laura Backman

laura.backman@varkaus.fi 

puh. 044 743 6550