Asiakaskysely osallisuudesta Pohjois-Savon hyvinvointialueella

Asiakaskysely osallisuudesta Pohjois-Savon hyvinvointialueella

Viimeksi muokattu: 
29.9.2021 12.22
Asukkaiden näkemys on tärkeä sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelujen kehittämisessä 1.1.2023 voimaan tulevalla Pohjois-Savon hyvinvointialueella. Kyselyyn vastaaminen vie n. 20 minuuttia. Pääosa kysymyksistä on valintakysymyksiä. Kyselyyn voi vastata 15.10.2021 saakka. Kyselyyn kootaan vastauksia myös jalkautumalla asukkaiden pariin.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tavoitteena on parantaa asukkaiden terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluja sekä pelastustoimea. Samalla perustetaan Pohjois-Savon hyvinvointialue vastaamaan näiden palvelujen järjestämisestä. Uusi Pohjois-Savon hyvinvointialue käynnistyy 1.1.2023. Pohjois-Savon hyvinvointialueen valmistelua varten asukkailta halutaan saada tietoa siitä, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan hyvin ja asukaslähtöisesti. 

Samalla halutaan tietoa asukkaiden osallisuuden kokemuksesta, osallistumisen esteistä sekä sopivista tavoista osallistua. Osallistumalla voi vaikuttaa päätöksentekoon ja palvelujen suunnitteluun. Osallisuus tarkoittaa myös mahdollisuutta vaikuttaa omiin palveluihin ja tulla kuulluksi omaan elämään vaikuttavissa asioissa.

Kyselyyn vastaamalla annat suostumuksen siihen, että voimme käyttää vastauksiasi osana Pohjois-Savon hyvinvointialueen ja osallisuusohjelman valmistelua. Vastauksia ja henkilötietoja ei yhdistetä. Kyselyn säilyttämisestä vastaa Pohjois-Savon Liitto.

Kyselyn toteuttaa POSOTE20 -hankkeessa osallisuusohjelmaa valmisteleva työryhmä. Sama ryhmä käsittelee ja analysoi kyselyn.

Kysely aukeaa alla olevasta linkistä

https://www.posote20.fi/ajankohtaista/asukkaiden-nakemys-tarkeaa-sosiaali-ja-terveydenhuollon-seka-pelastustoimen-kehittamisessa.html