Ämmäkosken ohitusuoman rakentaminen käynnistyy

Ämmäkosken ohitusuoman rakentaminen käynnistyy

Viimeksi muokattu: 
10.12.2021 15.52
Varkauden Ämmäkoskeen rakennetaan Suomen mittakaavassa merkittävä ohitusuoma loppukesällä 2022. Varkauden Ämmäkosken kunnostaminen tulee toimimaan hienona esimerkkinä ja kannustimena maan laajuisesti. Hanketta tukee maa- ja metsätalousministeriön hallinnoima NOUSU-ohjelma.

Ämmäkoski kuohuineen tarjoaa mahtavat puitteet virkistykseen ja vapaa-ajan viettoon aivan Varkauden kaupunkikeskustan yhteydessä. Alue liittyy merkittävällä tavalla Varkauden kaupungin monivaiheiseen historiaan. Nyt käynnistyvä ohitusuomaa ja koskialuetta koskeva kunnostushankekokonaisuus on iso askel eteenpäin alueen kehityksessä.  

Suunnitelmana on rakentaa Ämmäkoskeen 170 metriä pitkä ja 10 metriä leveä luonnonmukainen ohitusuoma säännöstelypadon ohi. Lisäksi koskialueelle muodostetaan sen ympärivuotisesti vesittävä noin 10 m3/s ympäristövirtaama, joka lisää lohikalojen elinalueita parantaen myös kutumahdollisuuksia sekä poikasten selviytymistä. 

— Ämmäkosken ohitusuoman suunnitteluratkaisut ja koskiuomaan ohjattava ympäristövirtaama ovat edistyksellisiä. Maa- ja metsätalousministeriö on mahdollistamassa tämän hienon yhteistyöhankkeen maaliin saattamista. Varkauden toimintamallia voidaan pitää esimerkkinä myös muissa vastaavissa kohteissa, linjaa NOUSU-ohjelman projektikoordinaattori Matti Vaittinen

Ämmäkosken kalataloudellinen kehittäminen käynnistyi syksyllä 2020 laajalla yhteistyöverkostolla, jossa mukana ovat olleet Varkauden kaupunki, Navitas Kehitys, Stora Enso, WWF, Pohjois-Savon ELY-keskus, Warkauden urheilukalastajat ry, Pohjois-Haukiveden osakaskunta, Haukiveden kalatalousalue, A. Ahlström Kiinteistöt Oy, Jyväskylän yliopisto, maa- ja metsätalousministeriö, Luonnonvarakeskus sekä Suomen ympäristökeskus. 

— Hanke on kaupungille erittäin tärkeä kokonaisuus vastuullisen ja kestävän alueiden käytön näkökulmasta. Pitkällä aikavälillä alue tulee tarjoamaan erinomaiset puitteet myös kalastusmatkailun kehittymiselle, kertoo Varkauden kaupungin apulaiskaupunginjohtaja Joonas Hänninen.  

— Ohitusuoman osalta meillä on nyt todella hyvät suunnitelmat toteutettavaksi ja lohikalat pääsevät kohta jatkamaan vaellustaan Ämmäkoskesta eteenpäin. Saimaan lohikaloille tämä on sataprosenttinen voitto, toteaa Jyrki Laurikainen Warkauden Urheilukalastajat ry:stä. 

Ohitusuoman suunnittelua on viety eteenpäin kesän ja syksyn 2021 aikana konsulttitoimisto Maveplan Oy:n tukemana. Ämmäkoski-hankkeessa on sovitettu yhteen eri osapuolten näkemykset ja tarpeet kestävällä tavalla. Sen ansiosta kalataloudellisesti riittävän ympäristövirtaaman aikaansaaminen, Unnukan vedenkorkeuden säätely ja päästöttömän vesivoimatuotannon turvaaminen on samanaikaisesti mahdollista.  

— Stora Enson Varkauden tehtaanjohtaja Jarkko Tehomaan mukaan Stora Enson Varkauden tehtaat ovat kiinteä osa paikallista yhteisöä. Haluamme toimia vastuullisesti luonnon monimuotoisuutta tukien ja ympäristökuormitustamme minimoiden sekä olla mukana vaikuttamassa kaupunkimme viihtyisyyden ja elinvoimaisuuden lisäämiseen. 

—  Ämmäkosken projekti on kaiken kaikkiaan todella hieno vastuullisuusteko, kertoo WWF:n ohjelmapäällikkö Sampsa Vilhunen. On ollut upeaa kokea projektiin osallistuneiden halu saavuttaa oikeasti merkittäviä tuloksia. Hyviin ja rohkeisiin ratkaisuihin on päädytty kaikkien osaamista hyödyntäen. Padon ohittava uoma on valmistuttuaan merkittävän kokoinen, ja uhanalaiset vaelluskalat löytävät sitä pitkin tien lisääntymisalueilleen. Lähdemme nyt toteuttamaan jotain mitä tulisi tehdä systemaattisesti kaikissa vesistöissämme. Näin ollen Varkauden Ämmäkosken projekti tulee toimimaan erittäin tärkeänä esimerkkinä ja kannustimena myös valtakunnallisesti. 

Osa Varkauden Ämmäkosken ennallistamistöistä toteutetaan WWF Suomen Vauhtia vaellukseen -hankkeen avulla, jota rahoittaa Euroopan meri- ja kalatalousarahasto (EMKR). Hankkeen omarahoitusosuuden mahdollistaa Lassi Leppinen Säätiön lahjoitus sekä Finnforel Oy:n tuki uhanalaisten vaelluskalakantojen suojeluun ja elvyttämiseen.