Alueellisten hoitoketjujen kehittämisen tueksi kaivataan palautetta sekä potilailta että valtimotautipotilaita kohtaavilta SOTE-ammattilaisilta

Alueellisten hoitoketjujen kehittämisen tueksi kaivataan palautetta sekä potilailta että valtimotautipotilaita kohtaavilta SOTE-ammattilaisilta

Viimeksi muokattu: 
15.6.2022 12.33
Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä on kehitetty valtimotaudin hoitoketjua. Valtimotaudin hoitoketjun kehittämisen ja juurruttamisen tueksi on laadittu sähköinen palautekysely, johon voi vastata nimettömänä.

Terveysporttiin julkaistu hoitoketjukuvaus on laadittu valtimotauti potilaita kohtaavien SOTE-ammattilaisten työn tueksi, mutta se palvelee myös potilaita, joilla on valtimotauti tai valtimotaudin riskitekijöitä. Hoitoketju palvelee myös järjestötoimijoita ja muita valtimotauti aiheen parissa työskenteleviä tahoja.

Valtimotaudin hoitoketju sisältää sekä SOTE-ammattilaisten osion että potilaan hoitopolun. Potilaan hoitopolulta löytyy mm. tietoa valtimotaudin riskitekijöistä ja valtimotaudista sekä omahoidon tukikeinoja kuten esimerkiksi ohjausmateriaaleja ja verkkosovelluksia, joita voi hyödyntää elintapatekijöiden hallinnassa ja elintapamuutoksia tavoitellessa. Ammattilaisille suunnatut materiaalit sisältävät mm. toimijoiden ja työnjaon kuvauksen, lähete- ja konsultointiohjeet sekä tarkistuslistoja, ohjeita ja verkkomateriaaleja käytännön työtä tukemaan.

Tavoitteena on ajantasaiseen ja sujuvaan palveluketjuun perustuva toimintamalli, joka poistaa tarpeettoman kitkan ja päällekkäisyyden erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon väliltä ja takaa potilaalle laadukkaan, sujuvan ja tasavertaisen hoidon toteutuksen.

Valtimotaudin hoitoketjuun pääset tutustumaan tästä linkistä:

Lääkärin tietokannat - Duodecim (terveysportti.fi)

Valtimotaudin hoitoketjun kehittämisen ja juurruttamisen tueksi on laadittu sähköinen palautekysely, johon voi vastata nimettömänä.

Palautekyselyyn pääset tästä linkistä

 

Palautteet kerätään PSSHP:n perusterveydenhuollon yksikön toimesta ja tuloksista tiedotetaan alueen SOTE-toimijoita. Palautekyselyn tuloksia voi tiedustella PSSHP:n perusterveydenhuollon yksiköstä anu.ryynanen@kuh.fi

 

Lisätietoja:

Mervi Puustinen, kehittäjä-sairaanhoitaja

mervi.puustinen@varkaus.fi