Vanha Varkaus

Vanha Varkaus-kehittämissuunnitelma syntyy yhdessä toimimalla

Vanha Varkaus-alue on Varkauden historian ydinalueita, kaupungin historia elää Vanhan Varkauden kaduilla, rakennuksissa, tehtaissa ja puistoissa. Kehittyäkseen alue tarvitsee nyt aktiivisia toimenpiteitä. Vanha Varkaus-alueen kehittämisen keskiössä on toki rakennusten säilyminen, mutta myös se, kuinka aluella voidaan asua, yrittää ja toimia. Mitä toimintaa ja toimenpiteitä tarvitsemme, jotta Vanha Varkaus-alue voi tuottaa meille hyvinvointia, palveluita, työpaikkoja ja kuinka se voi välittää kaupunkilaisille merkityksellistä tietoa kulttuuriperinnöstä ja antaa meille luvan tulla ja viipyä meille merkityksellisistä paikoista?

Vanha Varkaus-alueen kehittämissuunnitelmaa on suunniteltu yhdessä kaupunkilaisten kanssa kumppanuuspöytämenetelmällä vuoden 2019 aikana. Kumppanuuspöytä voi olla sovitun teeman mukainen löyhä kehittämisrakenne. Tämän kaltaisessa pöydässä eri toimijat pohtivat yhteistuumin tietyn palvelun tai laajemmin ihmisten elinympäristön kehittämistarpeita ja etsivät näihin yhdessä ratkaisuja. Kumppanuuspöytä voi olla myös demokraattista järjestelmää täydentävä osallisuusmalli. Se parantaa asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa ja tuo virallisten elinten rinnalle osallistumisen ja vaikuttamisen välineen. Vuoden 2020 nämä kumppanuuspöytämenetelmän kautta kerätyt ideat jalostuvat hankehakemukseksi. Tavoitteena on käynnistää Vanha Varkaus -kehittämishanke vuoden 2021 alusta.

Kehittämistyö käynnistettiin syksyllä 2018 avoimella keskustelutilaisuudella Osallistu oikeesti-teemalla. Kooste keskustelusta:

 

Vanha Varkaus-kehittämissuunnitelmaa toteuttamaan on Varkauden museoiden kanssa yhdessä kerätty työryhmä, joka koostuu alueen asukkaista, yrittäjistä ja muista toimijoista. Työryhmä on toiminnassa työrukkanen ja viestinviejä, jotka ovat mukana toiminnassa vapaaehtoisesti, kehittämisintoa pursuen. Vuoden aikana työryhmä järjestää kumppanuuspöytä-keskusteluja, yleisötilaisuuksia ja työpajoja, joista ensimmäinen yleisölle suunnattu tilaisuus järjestetään 20.3. klo 18.00 alkaen Vanhalla Postitalolla.

Työryhmässä ovat mukana seuraavat henkilöt:

Vanha Varkaus kumppanuuspöytä

Janne Immonen, alueen yrittäjä
Eliisa Moilanen, alueella toimivien yhdistysten aktiivi
Kati Paananen, alueen yrittäjä ja asukas
Teemu Paananen, alueen yrittäjä ja asukas
Jorma Pesonen, alueen asukas

Varkauden museoilta toimintaa koordinoivat yhteisötyökoordinaattori Tytti Härkönen ja museotoimenjohtaja Hanna-Kaisa Melaranta.

Vanha Varkaus kumppanuuspöytä

Tänne sivustolle kokoamme työryhmän muistiot, sekä videomuotoon toteutetut päiväkirjat, sekä muuta materiaalia kehittämistoiminnan teemoista.

Vanha Varkaus

Vanha Varkaus - blogi: vanhavarkaus.blogspot.com/

Vanha Varkaus Facebookissa: www.facebook.com/vanhavarkaus/

Videopäiväkirjat Youtubessa: https://www.youtube.com/varkaudenmuseot