Terveydenhuollon palvelut

Vuonna 2019 terveysneuvonnassa työskenteli 15 terveydenhoitajaa ja yksi sairaanhoitaja. Opiskeluterveydenhuollossa työskenteli kaksi terveydenhoitajaa, kouluterveydenhuollossa neljä, perhesuunnitteluneuvolassa yksi, äitiysneuvolassa kaksi ja lastenneuvolassa kolme terveydenhoitajaa.  Hyvinvointi Ankkurissa työskenteli terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja sekä yhden terveydenhoitajan työpanosta on jaettu lastenneuvolaan- ja kouluterveydenhuoltoon.

Terveydenhoitajien resurssointi Varkaudessa on hyvällä tasolla ja asiakasmäärät ovat valtakunnallisia suosituksia alhaisemmat, syntyvyys on ollut laskussa. Äitiysneuvolassa laskettuja-aikoja vuonna 2019 oli 125, joka tarkoittaa n. 63 raskaana olevaa äitiä kokopäiväistä terveydenhoitajaa/kätilöä kohti. Äitiysneuvolan terveydenhoitajat osallistuvat lisäksi perhesuunnittelutyöhön ja kohdunkaulansyövän seulontatutkimuksiin. Lastenneuvolassa terveydenhoitajaa kohti on n. 300 lasta.

Kouluterveydenhuollossa on n. 403 oppilasta terveydenhoitajaa kohti. Kouluterveydenhoitajat tekevät yhdistelmätyötä (lastenneuvola) koulujen yhteydessä olevien esikoululaisten osalta (Könönpellon koulun, Lehtoniemen koulun, Puurtilan koulun, Reponkankaan koulun  ja Waltterin koulun esiopetus)

Opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajilla on n. 565 opiskelijaa terveydenhoitajaa kohti.

Valtakunnalliset henkilöstömitoitussuositukset  
 TerveydenhoitajaLääkäri
Äitiysneuvola *Enintään 76 raskaana olevaa kokopäivätoimista terveydenhoitajaa/kätilöä kohti **

Enintään 600 raskaana olevaa kokopäivätoimista lääkäriä kohti **

LastenneuvolaEnintään 340 0-6-vuotiasta/kokopäivätoiminen terveydenhoitajaEnintään 2400 0-6-vuotiasta/kokopäivätoiminen lääkäri
KouluterveydenhuoltoEnintään 600 oppilasta/kokopäivätoiminen terveydenhoitajaEnintään 2100 oppilasta/kokopäivätoiminen lääkäri

Opiskeluterveydenhuolto 

toinen aste

600-800 opiskelijaa/kokopäivätoiminen terveydenhoitaja2500-3000 opiskelijaa/kokopäivätoiminen lääkäri

KUVA. Terveydenhoitajien ja lääkäreiden valtakunnalliset henkilöstömitoitus suositukset neuvoloissa sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa (Äitiys- ja lastenneuvolan sekä koulu- ja
opiskeluterveydenhuollon henkilöstövoimavarat terveyskeskuksissa 2004–2015. Wiss ym. THL 2016)

* Äitiysneuvolan voimassa oleva henkilöstömitoitussuositus annettiin vuonna 2013 (Klemetti&Hakulinen-Viitanen 2013). Aiempi mitoitussuositus oli 80 synnytystä kokopäivätoimista terveydenhoitajaa ja 800 synnytystä kokopäivätoimista lääkäriä kohti (Lääkintöhallitus 1988). Uusi suositus annettiin asiakaskuntana kokopäivätoimista ammattihenkilöä ja tämän loma-aikojen sijaista kohden.

** kun loma-ajalla on sijainen