Toimenpiteet ja painopistealueet

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimisessa on osallistettu lapsia ja nuoria Lasten parlamentti Varpasten ja Nuorten Warjovaltuuston kautta. Lisäksi lapset ovat piirtäneet aiheesta ”Unelmien kotikaupunki” Syys-Vekaran ja Hertunrannan lähiliikuntapaikan avajaisissa. Piirustuksia on hyödynnetty lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laatimisessa ja kuvituksessa. 

Aineistona on hyödynnetty myös kouluterveyskyselyä 2019, 4-vuotiaiden tiedonkeruuta sekä varkautelaisten lapsiperheiden hyvinvointikyselyä 2019.

Lasten parlamentti Varpasten kokoontumisessa 31.10.2019 sekä Nuorten Warjovaltuustossa 20.11.2019 käytiin läpi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan liittyen sitä, mikä lasten ja nuorten näkökulmasta tällä hetkellä on hyvin ja mitä pitäisi vielä kehittää.

Lasten parlamentti Varpaset:

Mitkä asiat elämässä ovat hyvin:

 • perhe ja läheiset
 • kaverit
 • mahdollisuus käydä koulua
 • mahdollisuus harrastamiseen
 • turvallisuus

Mitä pitäisi kehittää:

 • parempaa kouluruokaa
 • lisää kerhoja, halvempia harrastuksia, lisää liikunta- ja vapaa-ajanviettopaikkoja
 • kouluun lisää liikuntavälineitä ja ohjattua välituntiliikuntaa 
 • ketään ei saa kiusata, kaikilla olisi kavereita

Nuorten Warjovaltuusto:

Mikä on ollut tärkeintä hyvinvointisi kannalta:

 • kaverit, harrastukset, perhe
 • tuki ja apu sitä tarvittaessa vanhemmilta, kavereilta ja tukiverkostolta

Mitä pitäisi kehittää:

 • lisää tapahtumia ja vapaa-ajanviettopaikkoja, myös viikonloppuisin
 • opiskelualoja, koulutusmahdollisuuksia pitäisi olla enemmän
 • apua avun tarvitsijoille, kiusaamiseen puuttumista, nuorten päihteiden käyttöön puuttumista, tiedottamista, enemmän sosiaalisen median hyödyntämistä

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman painopistealueita työstettiin käytettävissä olevien kyselyaineistojen pohjalta moniammatillisessa työpajassa, jossa oli edustus kaikilta kaupungin toimialoilta sekä kolmannen sektorin edustajia.

Työpajan sekä kuntalaisten osallistamisen pohjalta lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmalle on kirjattu seuraavat painopistealueet: