Seuranta ja arvointi

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden toteutumista seurataan ja arvioidaan vuosittain kokoontuvassa lapsiasioiden foorumissa, johon kutsutaan laaja poikkihallinnollinen edustus paitsi kaupungin toimialoilta myös kolmannen sektorin edustajista. Lisäksi seurantaan osallistetaan lapsia ja nuoria joko kutsumalla heitä mukaan yhteiseen foorumiin tai hyödyntämällä Lasten parlamentti Varpasten ja Nuorten Warjovaltuuston kokoontumisia. Vuosittaisen lapsiperheille suunnattavan hyvinvointikyselyn vastauksia hyödynnetään myös seurannassa. Foorumin kokouksista kirjoitetaan muistio, joka julkaistaan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman verkkosivuilla. Foorumin kutsuu koolle psykososiaalisen palvelualueen palvelualuepäällikkö.

Vuosittaisesta seurannasta raportoidaan myös kaupunginhallitukselle erityisesti ohjelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumisen osalta.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma päivittyy ajantasaisesti sitä mukaa, kun toimijat päivittävät verkosta löytyviä palveluiden kuvauksiaan. Myös tilastoaineistoa pyritään vuosittain päivittämään uusien tilastojen osalta. Varsinainen ohjelman päivitys käynnistetään kuitenkin vuonna 2023 siten, että uusi lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on hyväksyttävissä heti vuoden 2024 alussa.