Peruspalvelut

Lasten, nuorten ja perheiden palveluita on kehitetty poikkihallinnollisesti useamman vuoden ajan sekä sosiaali- ja terveyskeskuksen sisällä mutta myös toimialojen kesken. Erityisesti on yhdessä kehitetty perhetyön palveluita.