Liikunta osana Varkauden kaupungin hyvinvointipalveluja

Varkaudessa on mahdollisuudet monipuolisen liikunnan harrastamiseen.

Liikunta ja liikkumisen tukeminen on tärkeä osa lasten ja nuorten hyvinvointia, niin myös Varkauden kaupungin kouluissa.

  • Kaikki Varkauden kaupungin peruskoulut ovat mukana Liikkuva koulu-hankkeessa.
  • Koulut järjestävät iltapäivätoimintaa, jossa liikkuminen on mukana isona osana. Ohjaajina toimii sekä opettajat että 3. sektorin toimijat.
  • Uimaopetusta järjestetään peruskoulujen opetussuunnitelmien mukaisesti. Liikuntatapahtumat kuuluvana osana lukuvuoden ohjelmaan. Liikuntatapahtumia järjestetään yhdessä koulujen, kaupungin ja urheiluseurojen kanssa.
  • Varkauden lukiossa on mahdollisuus yhdistää opiskelu ja urheiluharrastus sporttikurssien myötä.

Liikunta- ja vapaa-aikatoimen tukitoimet lasten ja nuorten liikunnan harrastamiselle.

  • Liikunta- ja vapaa-aikatoimen investointeja on pyritty kohdistamaan omaehtoisten ja matalan kynnyksen liikuntapaikkojen rakentamiseen. Vuosien 2018 ja 2019 aikana on kaupunkiin valmistunut kaksi isoa lähiliikuntapaikkaa sekä skeittiparkki.
  • Varkauden kaupungin seuroille jakamat toiminta-avustukset kohdentuvat pääosin juniorityöhön.
  • Juniori-ikäisten liikkujien tilavuokrat ovat edullisempia kuin aikuisten.
  • Maksuttomat liikuntaneuvojan palvelut ovat käytössä myös lapsille ja nuorille.
  • Varkauden kaupungin kirjastolla toimiva Warkaus365 Lainaamo.
  • Maksuton, perheiden yhteinen liikuntatapahtuma Liikkuva Warkaus aloitti toimintansa syksyllä 2019.