Taide ja kulttuuri lasten ja nuorten hyvinvointia tukemassa

Taide ja kulttuuri hyvinvoinnin osatekijänä

Osallistuminen taide- ja kulttuuritoimintaan tarjoaa mahdollisuuksia, tukea ja resursseja edistää terveyttä ja hyvinvointia kokonaisvaltaisella tavalla jokapäiväisessä elämässä. Taiteen ja kulttuurin tutkittuja hyvinvointivaikutuksia ovat mm. sosiaalisen osallistumisen lisääminen, syrjäytymisen ehkäiseminen, kriittisen ajattelun tukeminen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen moninaisuus vaikutukset koettuun terveyteen ja elämänlaatuun sekä mielenterveyteen ja mielen hyvinvointiin vaikutukset fyysisen ja psyykkisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä sekä osana hoitoa ja paranemista taitojen kehittyminen sekä mahdollisuudet onnistumisen ja oppimisen kokemuksiin läpi elämän.

Kulttuuri osana Varkauden kaupungin hyvinvointipalveluja

Lasten, nuorten ja perheiden kulttuuripalveluja toteuttamassa:

Kulttuuriin aktivointi

  • Kulttuuriketju - kulttuurikasvatussuunnitelma
  • LAKU-lähete, lasten ja nuorten kulttuurilähete
  • 9-kortti