Lasten osallisuus Varkauden kulttuuripalveluissa

Lasten ja perheiden toiveita, mielipiteitä ja palautteita kerätään ja käsitellään ympärivuotisesti mm. LAKU-tiimissä (lasten ja nuorten kulttuuriasioita käsittelevä moniammatillinen työryhmä). 

OKM:n järjestämät koululaiskyselyt harrastustoiveista ovat toiminnan suunnittelun pohjana.

Kulttuurin keinoin kerätään lasten ja perheiden ajatuksia myös kaupungin muiden palveluiden kehittämiseksi.