Väestörakenne

Vuoden 2019 lopussa Varkaudessa oli 20 577 asukasta. Vuodesta 2010 väkiluku on vähentynyt 2200 asukkaalla ja väestöennusteen mukaisesti väkiluku jatkaa edelleen laskuaan. Alaikäisten lasten ja nuorten määrä vähenee väestöennusteen tarkasteluvuosina 269 henkilöllä, kun taas yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa 353 henkilöllä.

 

yhteensä

0-6 v.

7-12 v.

13-15 v.

16-18 v.

19-49 v.

50-64 v.

65-74 v.

75- v.

2020

20 288

949

1056

594

603

5994

4648

3609

2835

2021

20 041

904

1032

572

596

5889

4504

3624

2920

2022

19 806

859

995

567

610

5781

4318

3656

3020

2023

19 581

841

926

573

593

5696

4190

3574

3188

Varkauden väestöennuste vuosille 2020-2023. Lähde Tilastokeskus 26.1.2020

 

Vuoden 2018 Varkaudessa oli 1708 lapsiperhettä, mikä oli 30,6 % kaikista perheistä. Lapsiperheistä yhden vanhemman perheitä oli 25,4 %. Lapsiperheiden määrä Varkaudessa on vähentynyt vuodesta 2010 503 perheellä, kun taas yhden vanhemman perheiden osuus on kasvanut koko 2010-luvun ajan. Yhden vanhemman perheitä oli vuoden 2018 lopussa Varkaudessa enemmän kuin Pohjois-Savossa (22 %) ja koko maassa (22,5 %). 

Avioliittoja Varkaudessa solmittiin vuonna 2018 75 ja avioeroja oli samana vuonna 47.

Vuonna 2018 Varkauteen syntyi 124 lasta; syntyvyys on laskenut koko 2010-luvun ajan – vuonna 2010 elävänä syntyneitä lapsia Varkaudessa oli 210.

 

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Varkaus

210

179

184

179

155

157

127

134

124

Elävänä syntyneet (Lähde: Sotkanet)