Lapsiperheiden taloudellinen toimeentulo

Sekä yleisesti kuntalaisten että lapsiperheiden pienituloisuus on merkittävää Varkaudessa. Erityisesti toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden osuus Varkaudessa on huolestuttavaa. Vuonna 2018 toimeentulotukea saaneita lapsiperheitä oli yhteensä 17,2 % kaikista lapsiperheistä. Kaiken kaikkiaan toimeentulotukea saaneissa kotitalouksissa asui 11,9 % kaikista varkautelaisista. Pitkäaikaisesti toimeentulotukea saaneiden lapsiperheiden ja kuntalaisten osuus on korkeampi kuin Pohjois-Savossa ja koko maassa.

 

 

2016

2017

2018

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet lapsiperheet, % lapsiperheistä

Koko maa

3,0

3,3

3,4

 

Pohjois-Savo

2,8

2,9

3,1

 

Varkaus

3,5

3,8

3,8

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet henkilöt, % asukkaista

Koko maa

2,3

2,4

2,4

 

Pohjois-Savo

2,1

2,1

2,2

 

Varkaus

2,3

2,5

2,7

Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet lapsiperheet ja henkilöt, % lapsiperheistä ja asukkaista, lähde: Sotkanet

 

Varkauden yleinen pienituloisuusaste oli vuonna 2017 16,5 %, pienituloisuusaste on ollut kuitenkin 2010-luvulla laskusuuntainen. Lasten pienituloisuusaste oli vuonna 2017 samalla tasolla kuin yleinen pienituloisuusastekin. Pienituloisuus Varkaudessa on Pohjois-Savoa ja koko maata korkeammalla tasolla. Pienituloisuusaste kuvaa, kuinka suuri osa alueen väestöstä kuuluu kotitalouksiin, joiden tulot jäävät suhteellisen pienituloisuusrajan alapuolelle. Pienituloisuudeksi on määritelty taso, joka on pienempi kuin 60 % mediaanista.