Varkauden seurakunta

Varkauden evankelis-luterilaisen seurakunnan kasvatustyö tarjoaa lapsille, perheille ja nuorille monipuolisesti toimintaa ja kohtaamispaikkoja eri puolilla kaupunkia. Oman toiminnan lisäksi seurakunnan henkilöstö toimii verkostoissa mm. koulun, päivähoidon, nuorisopalveluiden, sosiaalitoimen, lastensuojelun, Kelan, Perheen talon sekä järjestöjen kanssa. 

Seurakunnan diakoniatyön kautta on vaikeassa tilanteessa oleville perheille saatavilla tukea silloin, kun muu apu ei ole riittävää. Voidaan järjestää erilaisia toimintoja ja erityiseen elämäntilanteeseen luoda räätälöidysti ryhmiä, esim. lasten ja nuorten sururyhmiä.  

Työtä tekevät koulutetut lastenohjaajat, nuorisotyönohjaajat, diakoniatyöntekijät, papit ja kanttorit. Yhteystiedot

Seurakunnan varhaiskasvatuksen toiminnoissa arvostetaan lapsen ainutkertaisuutta ja tuetaan hänen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä monipuolisen tekemisen, yhdessäolon ja hiljentymisen avulla. Lapsi saa olla oman ikäisensä ja oma itsensä. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan lasten kehitysvaihe ja ryhmien erityispiirteet ja -tarpeet. Perheet saavat tukea erilaisissa vertaisryhmissä sekä perhekohtaisten palveluiden ja kohtaamisten kautta.  Tutustu toimintaan

Seurakunnan työ kouluikäisten ja nuorten parissa 

on kohtaavaa, etsivää ja läsnäolevaa työtä. Sen tavoitteena on edistää kokonaisvaltaista hyvinvointia sekä ihmisarvon, oikeudenmukaisuuden, ympäristövastuun ja lähimmäisen- rakkauden ymmärrystä ja kokemusta.  Tutustu toimintaan

Seurakunta järjestää toimintoja lapsille ja nuorille myös Kangaslammin alueella.

Vaikka leiritoiminta, tapahtumat ja osa kerhotoiminnasta ovat maksullista, on maksuvapautuksen saaminen mahdollista taloudellisen tilanteen selvittämisen kautta.