Aikuisten päihde- ja mielenterveyspalvelut

Päihde- ja mielenterveyspalvelut tuottavat polikliinisen työn lisäksi myös jalkautuvia kotiin annettavia palveluja, jotka mahdollistavat potilaan ja hänen perheensä tilanteen kokonaisvaltaisen huomioinnin.

Päihdeklinikan kohderyhmänä ovat alkoholin, lääkkeiden, huumeiden ja peliongelman vuoksi vaikeuksiin joutuneet henkilöt ja heidän läheisensä. Päihdeklinikka tuottaa myös nuoriin kohdistuvia päihdepalveluja.

Psykiatrian poliklinikka palvelee psyykkisissä kriiseissä ja mielenterveysongelmissa. Työmuotoina psykiatrian poliklinikalla on kriisihoidon, keskustelut ja terapiat, pari ja perhekeskustelut ja – terapiat, psykiatriset ja psykologiset tutkimukset sekä ryhmäterapiat.

Mielenterveyspalvelujen akuuttiryhmä on mahdollistanut sen, että akuutteihin kriiseihin on pystytty vastaamaan nopeasti.

Varkaudessa on myös oma 15-paikkainen aikuispsykiatrian akuuttiosasto.