Vanhemmuuden tukeminen

Lapsiperheille suunnatut palvelumme ovat saatavilla nopeasti ja matalalla kynnyksellä. Haluamme kehittää palvelujamme siten, että perheet kokevat tulevansa kuulluiksi. Viemme palveluita sinne, missä perheet arjessaan luonnollisesti liikkuvat ja järjestämme toimivaa palveluohjausta. Kehitämme monikanavaisia menetelmiä ja tapoja perheiden tukemiseen. Tuemme vanhempia kasvatustehtävässään järjestäen yhteistyössä teemailtoja ja tietoiskuja aiheista, joihin jokainen vanhempi lapsensa kanssa törmää. Osallistumme aktiivisesti maakunnallisten mallien kehittämiseen ja jalkauttamiseen kuntaamme.

 

Mittarit:            Perheentalon kävijöiden määrä vuodessa
                         LAKU-lähetteiden määrä
                         Vuosittain toteutuneet lapsiperhetapahtumat ja niiden kävijöiden määrä
                         Toteutetut vertaistukiryhmät