Terveellisten elämäntapojen tukeminen

Tiedotamme aktiivisesti ilmaisista kunnossapidettävistä ulkoilu-, liikunta- ja retkeilypaikoista. Ylläpidämme Liikkuva Warkaus –tapahtumia ja Unelmista Totta –kampanjaa. Aktivoimme toiminnallamme perheitä yhteisiin harrastuksiin ja yhteiseen toimintaan. Korostamme terveellisen ruokavalion ja liikunnan merkitystä ja järjestämme näihin teemoihin liittyviä kampanjoita/tapahtumia.

 

Mittarit:            Liikkuva Warkaus-tapahtumien kävijöiden määrä
                         Kouluterveyskyselyn tulokset