Lapsiperheiden taloudellisen toimeentulon tukeminen

Tiedotamme aktiivisesti maksuttomista palveluista ja tukitoimista (kirjasto, Perheentalo, maksuttomat tapahtumat, Unelmista Totta –kampanja harrastamisen tueksi, Lainaamo 365, Liikkuva Warkaus, Warustamo). Järjestämme talouden hallinnan ohjausta ja velkaohjausta. Rohkaisemme palveluissa kohtaamiamme asiakkaita hakeutumaan tukien piiriin. Järjestämme nuorille mahdollisuuden kesätyöhön ja luomme näin positiivisen kuvan työelämästä.

Varkauden kaupunki on laatimassaan työllisyysohjelmassa sitoutunut kaupungin elinvoiman kokonaisvaltaiseen vahvistamiseen. Ohjelman tavoitteilla ja toimenpiteillä tuetaan uusien työpaikkojen syntymistä sekä kuntalaisten työllistymistä ja osallistumista työelämään.

 

Mittarit:            Lapsiperheasiakkaiden määrä kaupungin omassa velkaohjauksessa
                         Lasten pienituloisuusaste (THL)
                         Asiakasmäärät Unelmista Totta –kampanjassa, Lainaamo 365:ssa, Warustamossa