Hyvinvointia tukevien ympäristöjen (vapaa-aika, fyysinen ja sosiaalinen ympäristö) ylläpitäminen

Tiedotamme aktiivisesti käytössä olevista matalan kynnyksen kohtaamispaikoista – Olohuone, Nuortentalo, Perheentalo, liikuntapaikat, seurakuntien tilat – ja sitoudumme niiden ylläpitämiseen, kuten myös huolehdimme viihtyisästä asuinympäristöstämme yhteistyössä kuntalaisten kanssa. Huomioimme toiminnassamme kohtaamispaikkojen hyödyntämisen mahdollisuudet ja madallamme näin kynnystä niiden käyttämiseen. Panostamme toiminnassamme asiakkaiden kohtaamiseen, läsnäoloon ja kiireettömyyteen. Varmistamme riittävät resurssit peruspalveluihin. Tarjoamme harrastusmahdollisuuksia ilman sitoutumista ja tavoitteellisuutta. Osallistamme kuntalaisia ja asiakkaita – osallisuus on mukana palveluiden rakenteissa.

 

Mittarit:            Olohuoneen, Perheentalon, Nuortentalon kävijämäärät
                         Asiakas- / kuntalaiskyselyjen tulokset