Parempi yhteistyö lapsiperhepalveluissa asiakaslähtöisesti

Teemme sektorirajat ylittäen yhdessä työtä lapsiperhepalveluissa. Palveluohjauksemme on sujuvaa ja palvelumme helposti saavutettavia. Ohjaamme asiakkaan eteenpäin, jos en itse ole asian asiantuntija, mutta kuitenkin siten, että asiakasta ei ”pompotella luukulta toiselle” – asiakas on oikeassa paikassa ottaessaan meihin yhteyttä ja me huolehdimme siitä, että asiakas pääsee tarvitsemansa asiantuntijan ja palvelun äärelle. Tiedotamme palveluistamme monikanavaisesti ja siten, että palvelumme on helppo löytää myös silloin, kun elämässä on vaikeaa ja tietoa on hankala etsiä. Kohdennamme resurssimme siten, että asiakkaat saavat tarvitsemansa palvelut mahdollisimman varhain. Osallistumme aktiivisesti maakunnallisten mallien kehittämiseen ja jalkauttamiseen kuntaamme.

 

Mittarit:            Toimijaverkoston kokemus yhteistyöstä
                          Lapsiperheiden hyvinvointikyselyn tulokset