Tavoitteet ja toimenpiteet suunnitelmakaudelle

Tavoitteenamme on Unicefin Lapsiystävällisen kunnan statuksen hakeminen. Varkauden kaupunki on sitoutunut pitkäjänteiseen kehittämistyöhön lasten ja lapsiperheiden parhaaksi. Haluamme jatkaa kehittämistyötä ja olemme päättäneet hakea UNICEFin lapsiystävällisen kunnan statusta. Prosessissa hyödynnetään olemassa olevaa palveluiden kehittämisestä vastaavaa ohjausryhmää ja tehtyä kunnan nykytilan kartoitusta. Arvioimme, miten lapsiystävällisyys tällä hetkellä kunnassa toteutuu. Tämän jälkeen katsotaan, mitä osa-aluetta kehitetään ja miten. UNICEF arvioi kehittämisprosessia ja saavutettuja tuloksia. Lapsiystävällisen kunnan status on voimassa aina kaksi vuotta kerrallaan. Tavoitteena on hakeutua kehittämistyöhön mukaan viimeistään vuonna 2021.

Mitkä ovat lapsiystävällinen kunta -työn tavoitteet?

Lapsiystävällisessä kunnassa lapsen oikeudet toteutuvat jokaisen alle 18-vuotiaan arjessa. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että

  • kunta edistää lapsen oikeuksia kunnan päätöksenteossa, hallinnossa ja palveluissa.
  • YK:n lapsen oikeuksien sopimus ohjaa lapsi- ja nuorisopolitiikkaa. Lasten ja nuorten tietämys omasta arjestaan ja lapsivaikutusten arviointi vaikuttavat kunnan päätöksentekoon. Lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista näkyy kunnan talousarviossa.
  • lapset ovat tasa-arvoisia kunnan asukkaita. Lapset suunnittelevat, arvioivat ja kehittävät palveluita. Jokaisella lapsella on yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua.
  • lapset ja aikuiset saavat tietoa lapsen oikeuksista. Lapset ja nuoret rohkaistuvat toimimaan kansalaisyhteiskunnassa ja kokevat itsensä lähiyhteisön arvokkaiksi jäseniksi.