Lasten ja nuorten harrastaminen Varkaudessa

Harrastaminen kiinnostaa, mutta tietoa ei ole tarpeeksi

Varkautelaislapset ja –nuoret ovat kiinnostuneita harrastamisesta. Joka neljäs varkautelainen 4.-5. -luokkalainen harrastaa jotakin vähintään viitenä päivänä viikossa ja vähintään yhtenä päivänä viikossa harrastaa yli 80% 4. ja 5.-luokkalaisista.

Yläkoululaisista harrastaa viikoittain jopa 93%, lukiolaisista 97% ja ammattikoululaisista 94%. Peruskoululaiset viettävät vapaa-aikaa mieluiten kotona (74%) ja kavereiden kanssa (70%). Lisää omaa aikaa toivoo 40% koululaisista.

Vapaa-ajan toiminnan sisällöllinen kiinnostavuus on laskenut. Vain 19% varkautelaisnuorista (8-9lk) kokee asuinalueella järjestetyn vapaa-ajan toiminnan kiinnostavaksi (koko maa 31%), ammattikoululaisista 23% ja lukiolaisista 20%.

Vain 57% 8. – 9-luokkalaisista kokee tietävänsä asuinalueen harrastusmahdollisuuksista, ammattikoululaisista 55% ja lukiolaisista 66%.

Mielenkiintoa koulupäivän yhteydessä järjestettäviin harrastuksiin on paljon. Toivotuimpia taide- ja kulttuuriharrastuksia Varkauden koululaisten vastauksissa ovat parkour, street ja showdance, elokuva ja animaatio, kuvataide ja kädentaidot eri muodoissaan. Liikuntaharrastuksista toivotuimpia koulupäivän yhteydessä ovat Varkaudessa uinti, jalkapallo, salibandy, jääkiekko, kiipeily ja parkour.

Taidetta ja kulttuuria

4. ja 5.-luokkalaisista taidetta ja kulttuuria harrastaa vähintään tunnin viikossa n.75%. Ohjatusti taidetta ja kulttuuria harrastaa vähintään viikoittain 13% 8-9-luokkalaisista. Lukiossa osuus laskee 11 prosenttiin ja ammattikoulussa vain 7 prosenttiin.

Omatoimisesti vapaa-ajalla taidetta ja kulttuuria harrastaa viikoittain 24% 8. ja 9.-luokkalaisista, osuus nousee lukiossa 33%:iin ja laskee ammattikoulussa 14%:iin.

Varkautelaisnuorten kulttuuriharrastukset (vähintään kerran kuukaudessa):

  • Vain 19% varkautelaisista 8-9-luokkalaisista lukee omaksi ilokseen (koko maa 27,5%). Lukiolaisista lukee 29% ja ammattikoululaisista 11%. 
  • Elokuvissa, teatterissa, konsertissa tai näyttelyissä käy 24% 8-9-luokkalaisista, lukiolaisista 33% ja ammattikoululaisista 21%. 
  • Musiikkia harrastaa 8-9-luokkalaisista 26%, lukiolaisista 36% ja ammattikoululaisista 21%. 
  • Kuvataidetta tai valokuvausta harrastaa noin joka neljäs varkautelaisnuori. 
  • Näyttelemistä, sirkusta tai tanssia harrastaa reilut 10% varkautelaisnuorista. 
  • Käsitöitä, rakentelua ja korjaamista harrastaa kaikista varkautelaisnuorista n.20%.

Liikuntaa ja urheilua

Liikuntaa harrastaa ohjatusti viikoittain 46% varkautelaisnuorista (8.-9lk), lukiolaisista 43% ja ammattikoululaisista 21%.

Omatoimisesti vähintään viikoittain liikkuu 71% 8-9-luokkalaisista, 86% lukiolaisista ja 62% ammattikoululaisista.

Vähintään kuukausittain liikkuu tai urheilee omatoimisesti n.80% 8-9-luokkalaisista, 90% lukiolaisista ja 76% ammattikoululaisista.

Noin 65% 4-5-luokkalaisista kokee olevansa tärkeä osa harrastusporukkaa.