Vammaisten palvelut

Vammaisten palvelulain mukaisilla palveluilla ja tukitoimilla on tarkoitus edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Varkaudessa vammaisten palvelussa  työskentelee kaksi sosiaalityöntekijää ja yksi sosiaaliohjaaja. Sosiaalityöntekijät tekevät palvelutarpeen arviot ja päätökset palveluista. Vammaispalvelussa sosiaalityöntekijä myöntää palveluja vammaispalvelulain, kehitysvammalain ja sosiaalihuoltolain perusteella mikäli palvelujen myöntämiselle asetetut kriteerit täyttyvät. Vammaispalvelun sosiaaliohjaajan tehtävässä korostuu myönnettyjen palvelujen järjestäminen, kotikäynnit, lähiohjaus ja aktiivinen yhteydenpito erityisryhmiin.

Lasten, nuorten ja perheiden osalta vammaispalvelussa ja kehitysvammahuollossa järjestetään palveluita koko perheen tilanne huomioiden. Perheen jaksamista tuetaan palveluilla ja tukitoimilla palvelutarpeen mukaisesti.