Lastensuojelun tunnuslukuja Varkaudessa 2016-2019

Lastensuojelun tunnuslukuja Varkaudessa 2016 – 2019

 

 

2016

2017

2018

2019

Lasten- ja nuorisokodit/ostopalv

 

 

 

 

sijoitetut lapset ja nuoret

23

24

18

18

hoitopäivät

7221

6692

6353

4197

Perhetukikoti Kinnula

 

 

 

 

hoitopäivät

2052

2063

1913

2395

Perhehoito

 

 

 

 

sijoitetut lapset ja nuoret

29

28

26

20

hoitopäivät

10248

9531

9287

8366

Avohuollon tukitoimenpiteet

 

 

 

 

asiakas

200

233

246

228

 

Perusturvalautakunnalle annetaan kuukausittain tilannekatsaus lastensuojelun tilanteesta. Tilannekatsaus pitää sisällään muun muassa tiedot lastensuojelun asiakasmääristä, huostassa olevista, käynneistä sijaishuoltoyksiköissä sekä saapuneista lastensuojeluilmoituksista.

 

2019

31.1.

28.2.

31.3.

30.4.

31.5.

30.6.

31.7.

31.8.

30.9.

31.10.

30.11.

31.12.

 

Lastensuojelun asiakkaat

222

220

187

197

173

161

172

194

172

164

149

153

Uudet huostaanotot

 

2

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

Huostassa

olevat

40

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

38

Lastensuojelu-

ilmoitukset/kk

47

48

70

67

74

51

52

71

89

89

62

92

Käynnit sijaishuolto-yksiköissä*/kk

0

8

8

11

5

3

4

9

15

9

8

4

Lastensuojelun tilannekatsaus perusturvalautakunnalle vuodelta 2019

Lastensuojelun avohuollon asiakkaat.

Lastensuojelun avohuollon asiakkaat, 0-17 –vuotiaat, % vastaavanikäisestä väestöstä (Lähde: Sotkanet)

Tilastoa huostaanotetuista.

Huostassa tai kiireellisesti sijoitettuna olleet 0 - 17-vuotiaat viimeisimmän sijoitustiedon mukaan, % vastaavanikäisestä väestöstä (THL)