Kaupungivaltuuston strategiaseminaari 9.4.2018

Asukkaiden Warkaus –Varkauden kaupunkistrategiaa työstettiin kaupunginvaltuuston strategiaseminaarissa 9.4.2018

 

Kaupunginvaltuuston Asukkaiden Warkaus –strategian rakennustyötä alustivat evästäen ja innoittaen Elcolinen Jere Räisänen, Savon Koulutuskuntayhtymän johtaja Heikki Helve, Savonia-ammattikorkeakoulun rehtori Mervi Vidgrén sekä Pohjois-Savon liiton aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläinen. Sekä Heikki Helve että Mervi Vidgrén puheenvuoroissaan nostivat esiin yhteistyön merkityksen alueen yritysten ja oppilaitosten kanssa. Yhteistyö ja kumppanuus korostuvat mm. siinä, että koulutusta pystyttään tarjoamaan yritysten tarpeisiin mitoitettuna. Helve peräänkuulutti uusia ja rohkeita ideoita näkymiseen. Hänen mukaansa mielikuvien syntymiseen täytyy myös valita positiivinen tulokulma negatiivisen sijaan.  Helve kannusti valtuutettuja positiiviseen ”onnistuu, kun” -ajatteluun, vaikka pohdinnassa oleva asia itse saattaisikin olla haastava!

 

Pohjois-Savon liiton aluekehityspäällikkö Jari Jääskeläinen avasi Varkauden kehittämisen kannalta merkittäviä tilastolukuja omassa puheenvuorossaan. Suomessa seutukeskuksilla on yleisesti haasteita väestökehityksessä ja työvoiman saamisessa. Varkaudessa nämä näkyvät niin, että täältä muuttaa pois opiskeluikäisiä ja myös nuoria työikäisiä, mutta tänne palataan takaisin yli 50-vuotiaina. Koko Keski-Savon alueella yritystoiminta ja työvoiman rekrytointi kasvavat, mikä tarkoittaa sitä, että koko alueen on oltava entistä houkuttelevampi. Jääskeläisen vinkkejä opiskeluikäisten poismuuton tyrehdyttämiseen ovat mm.: koulutustarjonnasta pidettävä kiinni ja omaa energia-alan laboratoriota hyödynnettävä aktiivisesti yritysten kehittämisessä. Lisäksi hän korosti opiskelijoiden osaamisen ja yritysyhteyksien lisäämisestä. Jääskeläisen mukaan Varkauteen on saatava lisää  ”opiskelijapöhinää” ja tehtävä Varkaudesta opiskelijoiden silmissä vetovoimainen opiskelukaupunki! 

 

Illan teemakohtaisissa ryhmätöissä valtuutetut pohtivat toimenpiteitä kuhunkin teemaan.

 

Strategiateemat:

1) Osaaminen, koulutus ja tutkimus

2) Lapset, nuoret ja perheet

3) Yrittäjyys, työllisyys ja elinkeinopolitiikan työkalupakki

4) Saavutettavuus

5) Seutuyhteistyö

6) Talouden perusmuuttuja ja painopistealueet