Varkauden kaupunginvaltuusto jatkoi strategian työstöä 18.4.2018

Varkauden kaupunginvaltuusto kokoontuu nyt tiuhaan tahtiin, sillä kaupunkistrategia ”Asukkaiden Warkaus” halutaan viedä toimenpidesuunnittelun tasolle ennen budjettivalmistelua. Valtuuston kokousten heräteistunnot jatkuivat eilen keskiviikkona, kun valtuuston iltakoulu pureutui strategian kärkiin, asukkaiden hyvinvointiin ja elinvoimaisiin asuinalueisiin. Edellinen valtuuston kokous pidettiin viime viikolla.
 

Keskiviikkona alustajia olivat Nimettömät ry:n puheenjohtaja Tommi Taskinen, kaupunginarkkitehti Satu Reisko, kaupungininsinööri Jani Viljakainen, Pohjois-Savon Lape-työn Minna Rytkönen sekä Varkauden kaupungin hyvinvointikoordinaattori Marja-Liisa Honkanen.

Valtuuston puheenjohtaja Kari Rajamäki antoi valtuutetuille hyvää palautetta sitoutumisesta strategiatyöhön. Suurena voittona voisi pitää, että erittäin yksityiskohtaisia ratkaisumalleja on jo saatu, totesi Rajamäki.
- On pidettävä kone kunnossa ja kaupungin hallinnon vahvistuminen hallintojohtajalla on tervetullut lisä, sanoi Rajamäki.
Illan ryhmätöihin valmistautuneita valtuutettuja hän ohjeisti katsomaan isoa kuvaa.
- Yksittäisten asioiden valmistelussa mennään helposti syvälle, sen sijaan isot asiat, kuten työllisyys ja talous on nähtävä kaikessa toiminnassa. Koko kehys, siis kokonaisuus ja poikkihallinnollisuus tulee muistaa, painotti Rajamäki.


Teatteriryhmä Nimettömät ry:n puheenjohtaja Tommi Taskinen painotti mielekkään tekemisen merkitystä asukkaiden hyvinvoinnissa.
- Vapaa-ajasta on valtava kilpailu ja sekin on totta, että yhteisöistä on tullut myös sähköisiä.
- Kuitenkin tunteisiin vetoavat ja mielihyvää tuottavat asiat vetävät ihmisiä puoleensa. Tarvitaan yhteistä tekemistä, yhteisiä tilojakin, jotta saadaan väki liikkeelle. Tarvitaan yhteisöjä, jonne kelpaa epätäydellisenä itsenä.
Taskinen nosti esille hyvänä esimerkkinä nuorten teatteriesityksen Ainon aito mä, joka nähdään Varkauden kaupungin järjestämässä Warkaus 365 -hyvinvointipäivässä lauantaina 28.4. Warkaus-salissa.


Kaupunginarkkitehti Satu Reisko rohkaisi päättäjiä ajattelemaan tulevaisuuden ympäristöjä raikkaasti toisella tavalla.
- Entä, jos tulevaisuus tehtäisiin ihmisten eikä autojen ehdoilla. Entä jos meillä olisi hybriditiloja? Entäs, jos kaupunkilaiset, asukkaat voisivat toimia suunnittelijoina? Mitäs, jos rakentaisimme houkuttelevia kaupunkitiloja ja erilaisia asumisen mahdollisuuksia? viritteli Reisko.

Hän toivoi strategian työstäjiltä enemmän kokonaisnäkemystä ja pitkän tähtäimen suunnittelua.
- Yhdessä tekemistä ja priorisointia. Rahan rinnalle myös aikaa, kiteytti kaupunginarkkitehti Reisko.


Kaupungininsinööri Jani Viljainen väläytti omassa puheenvuorossaan kokonaan ilmaista joukkoliikennettä ja uutta palvelumuotoilua taksiliikenteen vapautumisen myötä.
- Mielelläni kannustaisin asukkaita myös pyöräilyyn, meillä voisi olla asemapaikattomia kaupunkipyöriä, jotka löytyisivät kännykkäsovelluksen avulla.

Viljakainen toivoi myös panoksia, että yleiset alueet, eli torit, aukiot ja kävelykadut tehtäisiin houkutteleviksi.
- Entä, mille näyttää Varkaus valtatieltä nähtynä? Voisiko kaupungin markkinointiosasto ideoida Warkaus-portteja kaupungin rajoille?
- Kaupungin olisi myös satsattava teiden ja pyöräteiden kunnossapitoon.
- Varkauden houkuttelevuuden tekoon tarvitaan myös yrittäjiä, kiinteistöjen omistajia ja asukkaita. Rakennusten ulkonäkö takapihojen myötä tulisi saada kuntoon, sanoi Viljakainen.


Varkauden kaupungin hyvinvointikoordinaattori Marja-Liisa Honkanen selvitti hyvinvointikertomustyötä niin Varkaudessa kuin maakunnassakin. Myös Marja-Liisa Honkanen nosti esiin kulttuurin ja yhteistyön merkityksen sekä monimuotoisten asumismuotoisten kehittämisen. Varkauden kertomus lähtee päätöksentekoprosessiin toukokuussa.

Pohjois-Savon lapsiperheiden muutosohjelmaa valotti Minna Rytkönen.
- Lastensuojelussa tiivistetään yhteistyötä ja palveluverkkoa sekä perustetaan perhekeskustoimintamallia ja toimipistettä myös Varkauteen, hän kertoi.

 

Alustusten jälkeen valtuusto jakaantui ryhmätöihin. Teemoja oli kuusi:

Osallisuus ja elinvoimaiset asuinalueet
Työttömyyden ja syrjäytymisen torjunta
Kestävä kehitys, kiertotalous ja resurssiviisaus
Terveyden edistäminen
Kulttuurin merkitys hyvinvoinnin edistäjä
Viihtyisä kaupunkiympäristö