Strategiatyö

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Varkauden kaupunkistrategian kokouksessaan 18.12.2017. Valtuuston seminaarissa 13.9.2021 aloitettiin työ kaupunkistrategian päivittämiseksi vastaamaan muuttuvan toimintaympäristön tarpeita. Strategiatyötä johtavat kaupunginvaltuusto ja -hallitus sekä johtoryhmä. 

Tavoite on luoda selkeä, realistinen ja käytännönläheinen strategia, jonka tavoitteiden toteutumiseen pystytään kaupungin toimesta vaikuttamaan. Strategiassa huomioidaan talouden liikkumatila niin, että toiminta ja tavoitteet ovat linjassa keskenään. Toiminnan tavoitteiden tulee olla sellaisia, että niihin pystytään osoittamaan myös rahoitus.

Mikä kaupunkistrategia on?
Strategialla tarkoitetaan toimintasuunnitelmaa, jonka avulla tavoitteet saavutetaan. Se siis vastaa kysymykseen: Miten? Varkauden kaupunkistrategiassa määritellään toiminnan tavoitteet, sekä ne keinot, joilla me yhdessä tekemällä saavutamme tulevaisuuden Varkauden.

Kysymys siis on, millainen on meidän tulevaisuuden Varkaus ja millä keinoilla sen saavutamme?

Kaupunginvaltuusto ja -johtoryhmä työstivät syksyn 2021 aikana strategiatyön I osan - talouden tavoitteet. 7.12.2021 osio päättyi talousarvion 2022 ja taloussuunnitelman 2023-2024 hyväksymiseen. Linkki talousarvioon ja -suunnitelmaan tästä.

22.11.2021 Kaupunginhallitus päätti strategiatyön osa II - toiminnan tavoitteet työryhmien perustamisesta ja nimesi työryhmien jäsenet. Ryhmät antavat väliraportin työskentelystään 1.2.2022 ja loppuraportin 4.4.2022. Linkki kaupunginhallituksen päätökseen tästä. Päätöksen liitteenä olevaa aikatauluun ja työryhmien kokoonpanioon tästä linkistä.

Asukkaiden Warkaus-asukastilaisuudessa 15.12.2021 esiteltiin strategiatyön kuulumisia ja tulevaa aikataulua. Linkki striimaukseen tästä.

Tilaisuudessa käynnistettiin asukkaiden osallistaminen strategityöhön. Asukkaiden ajatuksia pyydettiin seuraaviin kysymyksiin:

  • Mikä on sinulle tärkeintä hyvinvoinnin edistämisen ja palveluiden kannalta? 
  • Mikä sinulle on asuinympäristön kannalta tärkeintä Varkaudessa? Miten tämä voidaan turvata? 
  • Mikä mielestäsi on elinvoiman kannalta Varkauden vahvuus? 
  • Mikä sinulle tekee Varkaudesta Varkauden? 
  • Mikä sinusta on Varkauden kaupungin vahvuus työnantajana?

Vastauksista koostetaan materiaalia strategiatyöryhmien käyttöön.

Asiasanat: