Konserniohje

Konserniohjeen tarkoituksena on

  • luoda puitteet konserniyhtiöiden ja yhteisöjen hyvälle hallintotavalle ja raportoinnille
  • lisätä toiminnan läpinäkyvyyttä
  • tiedon laadun parantamista ja
  • tiedonkulun tehostamista

Tavoitteena on yhdenmukaistaa menettelytapoja ja tehostaa kaupunkikonsernin johtamisen edellytyksiä siten, että kaupunkikonsernia ja kaupungin muuta toimintaa voidaan johtaa kokonaisuutena yhtenäisin periaattein ja konsernin kokonaisetu huomioon ottaen.