Sosiaali- ja terveystoimi

Sosiaali- ja terveystoimen yleinen organisaatiokaavio