Osavuosikatsaukset

Talousarviovuoden osavuosikatsaus laaditaan kaupunginhallituksen hyväksymän talousarvion täytäntöönpano-ohjeen mukaisesti. Se käsitellään lautakunnissa ja kaupunginhallituksessa sekä annetaan tiedoksi valtuustolle.

Osavuosikatsaus sisältää talouden ja toiminnan tarkastelun lisäksi strategian mukaisten sitovien tavoitteiden tarkastelun. Osavuosiraportissa esitetään myös vuoden tilinpäätösennuste.