Päätöksenteko

Toimielinten esityslistat (niin kauan kunnes ko. toimielimen pöytäkirja on valmis), pöytäkirjat 2 vuotta, julkiset viranhaltijapäätökset nähtävilläoloajan (21 päivää) sekä kaupungin omat ja kaupungille saapuneet kuulutukset niille määrätyn ajan. 

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset

2 vuotta vanhempia yllämainittuja asiakirjoja sekä muita julkisia hallinnollisia asiakirjoja koskevat asiakirjapyynnöt osoitetaan Varkauden kaupungin kirjaamoon. 
Tietopyynnöt