Paikkatieto, maankäyttö ja kiinteistöt

Voimassa oleva kaavoitus ja kiinteistötieto 

Kartta.varkaus.fi


Tällä hetkellä vireillä olevat kaavat

Varkaus.fi/kaavoituskatsaus


Tonttijakoehdotukset 


Kiinteistö- ja karttatietoa saa lisäksi Maanmittauslaitoksen sivuilta:
Maanmittauslaitos.fi

Toimielinten esityslistat (niin kauan kunnes ko. toimielimen pöytäkirja on valmis), pöytäkirjat 2 vuotta, julkiset viranhaltijapäätökset nähtävilläoloajan (21 päivää) sekä kaupungin omat ja kaupungille saapuneet kuulutukset niille määrätyn ajan.
Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset

2 vuotta vanhempia yllämainittuja asiakirjoja sekä muita julkisia hallinnollisia asiakirjoja koskevat asiakirjapyynnöt osoitetaan Varkauden kaupungin kirjaamoon. 
Asiakirjapyynnöt

Paikkatiedon tietosuojaselosteessa kerrotaan teknisen toimen prosesseihin tarvittavasta henkilötietojen käsittelystä. Omiin tai huollettavan henkilötietoihin kohdistuvan tietopyynnön voi lähettää Varkauden kaupungin kirjaamoon:
Tietopyynnöt