Rakentamisen ohjaus

Rakennuslupa-aineistot ja rakennuspiirustukset
Lupapiste.fi

Yleisen alueiden luvat
E-lupa


Toimielinten esityslistat (niin kauan kunnes ko. toimielimen pöytäkirja on valmis), pöytäkirjat 2 vuotta, julkiset viranhaltijapäätökset nähtävilläoloajan (21 päivää) sekä kaupungin omat ja kaupungille saapuneet kuulutukset niille määrätyn ajan.
Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset

2 vuotta vanhempia yllämainittuja asiakirjoja sekä muita julkisia hallinnollisia asiakirjoja koskevat asiakirjapyynnöt osoitetaan Varkauden kaupungin kirjaamoon. 
Asiakirjapyynnöt

Paikkatiedon tietosuojaselosteessa kerrotaan teknisen toimen prosesseihin tarvittavasta henkilötietojen käsittelystä. Muiden henkilötietojen osalta, kuin mihin itsellä on pääsy, voi tehdä tietopyynnön Varkauden kaupungin kirjaamoon: 
Tietopyynnöt