Pysäköinninvalvonta ja liikenne

Toimielinten esityslistat (niin kauan kunnes ko. toimielimen pöytäkirja on valmis), pöytäkirjat 2 vuotta, julkiset viranhaltijapäätökset nähtävilläoloajan (21 päivää) sekä kaupungin omat ja kaupungille saapuneet kuulutukset niille määrätyn ajan.
Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset

2 vuotta vanhempia yllämainittuja asiakirjoja sekä muita julkisia hallinnollisia asiakirjoja koskevat asiakirjapyynnöt osoitetaan Varkauden kaupungin kirjaamoon. 
Asiakirjapyynnöt

Pysäköinninvalvonnan ja venepaikkojen varaustietojen tietosuojaselosteissa on kerrottu koostetusti asiakkaista kerättävät henkilötiedot. Omiin henkilötietoihin liittyvät pyynnöt osoitetaan Varkauden kaupungin kirjaamoon:
Tietopyynnöt