Kameravalvonta

Tietosuojaselosteessa on kerrottu kameravalvonnan tallenteiden käsittely. Omiin henkilötietoihin liittyvät pyynnöt osoitetaan Varkauden kaupungin kirjaamoon:

Tietopyynnöt