Esiopetus

Esiopetukseen ja täydentävään varhaiskasvatukseen liittyvät omat tiedot ja huollettavaasi liittyvät hoitoajat, hakemukset ja päätökset  
Varhaiskasvatuksen eAsiointi  

 
Esiopetuksen suunnitelmat, viestintä kodin ja koulun välillä sekä mahdolliset arvioinnit 
Wilma

Myös kansallisesta tietovarannosta voit tarkastella huollettavaasi liittyviä päätöksiä ja hänen opintojaan
Oma opintopolku

 
Koulukuljetuksiin liittyvät aikataulut
kouluun.fi 
 

Muut asiakirjat pyydetään Varkauden kaupungin kirjaamosta:
Asiakirjapyynnöt 

Tietosuojaselosteessa on kerrottu koostetusti asiakkaista kerättävät henkilötiedot. Omia ja huollettavan tietoja voi tarkastella ja muokata varhaiskasvatuksen eAsioinnin kautta, sekä Wilmassa. Muut omiin henkilötietoihin liittyvät pyynnöt osoitetaan Varkauden kaupungin kirjaamoon:
Tietopyynnöt