Sosiaalipalvelut

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjat, omat ja alaikäisten lasten tiedot palvelutehtävittäin

Sosiaalipalveluihin liittyvät tiedot pyydetään Varkauden kaupungin kirjaamosta:
Tietopyynnöt

Tietosuojaselosteessa on kerrottu koostetusti asiakkaista kerättävät sosiaalipalveluihin liittyvät tiedot.