Tietotilinpäätös

Kaupunginhallitus on osaltaa hyväksynyt kaupungin ensimmäisen tietotilinpäätöksen. 

Se sisältää yhteenvedon

  • kaupungin tietovarannoista
  • tietojohtamisesta
  • tietojenkäsittelystä sekä
  • tietoturvallisuudesta.

Tietotilinpäätöksen tehtävänä on kokonaisvaltainen tiedonhallinnan tarkastelu, tiedonhallinnan laadun ja turvallisuuden seuranta sekä luottamuksellisuuden ja lainmukaisuuden osoittaminen.