Verkkoviestintä ja sosiaalinen media

Viestimisen kulttuuri ja välineet ovat ison murroksen keskellä – kuten myös kuntatoiminta. Viestinnän kenttä pirstaloituu yhä enemmän, kun käytettävissä olevien kanavien määrä lisääntyy räjähdysmäisesti sekä tiedonsaamisen nopeus ja tarve kasvavat. Ihmisiä kiinnostavat aidot asiat ja oikeat ihmiset asioiden takana. Viestintä ei ole yksisuuntaista vaan vuorovaikutteista ja osallistavaa keskustelua kuntalaisten ja sidosryhmien kanssa.

Kaupungin viestintäkanavat on jaettu yksisuuntaisiin ja vuorovaikutteisiin. Tavoitteena on innostaa niin asukkaat kuin henkilöstökin keskinäiseen kanssakäymiseen. Varkauden kaupungin viestintä perustuu viestinvälitykseen oikeissa kanavissa kohderyhmät huomioiden.