Varkauden museon digitointikäytännöt

Digitoimme kaiken materiaalin negatiiveista paperiobjekteihin tietokoneohjatusti reprokuvaamalla, jonka eduksi on laskettava nopeus, sekä herkkien materiaalien huomattavasti alhaisempi vaurioitumisalttius esim. valonlähteen lämmön vaikutuksesta.

Negatiivien kuvaamiseen käytämme loisteputkilla varustettua valopöytää ja negatiivit kuvataan emulsiopuoli ylöspäin, jolloin vältytään vaurioittamasta herkkää emulsiopintaa. Paperiobjektit kuvataan salamavaloja käyttäen. Molemmissa tapauksissa valotusajat ovat lyhyitä ja siten materiaalien altistus valolle vähäinen verrattaessa skannaukseen.

Koko kuvausprosessi on tietokoneohjattu sen jälkeen kun kuvattava materiaali on asetettu paikoilleen. Työn nopeuttamiseksi ja tasaisen laadun varmistamiseksi käytetään negatiiveille pidikkeitä ja paperiobjekteille omaa lasilla varustettua kuvausalustaa. Erinäisiä ohjaimia käytetään asemoimisen nopeuttamiseksi.

Tiedostot siirtyvät automaattisesti kuvaajan haluamalle medialle ja saavat myös automaattisesti tunnuksen ja tarvittavat metatiedot. Myös kuvien jälkikäsittely on pitkälti automatisoitu, vedosten ja muiden paperimateriaalien osalta tiedostoja ei tarvitse yleensä käsitellä mitenkään, vaan valaisu rakennetaan siten, että kuvatiedosto on automaattisesti oikein valotettu. Nopeus onkin huomattava käsiteltäessä esim. valokuvavedoksia, mutta lyhyen valotusajan ja pitkälle automatisoidun kuvankäsittelyn vuoksi myös negatiivien kuvaaminen on erittäin jouhevaa.