Varkautelaisten uusi museo Tehtaan koululla

Hankkeen vaikutukset
Suhteellisen pienellä investoinnilla on valtavat kerrannaisvaikutukset

Vaikutukset kuntalaisille ja käyttäjille: 
• Kulttuurin, harrastamisen ja osallisuuden itseisarvoisen toiminnan positiiviset hyvinvointivaikutukset
• Museoiden toimintojen keskittäminen samaan kiinteistöön helpottaa palveluiden saavutettavuutta ja saatavuutta
• Toiminta yli sukupolvirajojen, varkautelaisille merkittävä tila uusien sukupolvien käytössä
• Kulttuuritoimijoiden toimintaedellytykset paranevat, mikä mahdollistaa laadukkaampia ja monipuolisempia kulttuuri- ja hyvinvointipalveluita kuntalaisille 

Vaikutukset kaupungin elinvoiman kehittämiseen: 
• Alueen vetovoimaisuuden lisääntyminen, alueen identiteetin hyödyntäminen kaikkien toimijoiden etu
• Vanha Varkaus – Uusi suunta –hankkeen tulokset ja niiden edistäminen jatkossa. Uudet jo aloittaneet tai potentiaaliset yrittäjät Vanha Varkaus –alueella tarvitsevat rinnalleen ympärivuotista toimijaa.
• Elinvoimaiset kaupunginosat, palveluiden tasapuolinen sijoittuminen kaupunkialueella
• Museoiden aluetaloudelliset vaikutukset. Vaasan yliopiston tutkimuksen mukaan jokainen museokävijä tuo alueelle 32-45 eur. 

Vaikutukset matkailutoimintaan: 
• Matkailun kehittämisohjelma toteutettu yhdessä matkailutoimijoiden ja –yrittäjien kanssa (hyväksytty kaupunginhallituksessa 2021), ensimmäistä kertaa teollinen kulttuuriperintö nostettu keskiöön. Suurin osa matkailun kehittämisohjelman toimenpiteistä suoraan tai välillisesti riippuvaisia Tehtaan koulun ratkaisuista.
• Matkailullisesti helposti hyödynnettävän ja tuotteistettavan alueen teollisuushistorian ”tutustumiskeskus”, museon lisäksi paikka tapahtumille ja yhteisöille.

Tehtaan koulun arvo itsessään
• Kohta sata vuotias (v. 2024) arvorakennus, joka on kaupungin rakennuksista kiistatta arvokkain, sekä kulttuurihistorialliselta merkitykseltään, arkkitehtuuriltaan, että yhteisön näkökulmasta (jokaisella varkautelaisella on kosketuspinta)
• Suojelurakennuksen kunnossapitovelvoite

Varkautelaisten uusi museo -hanke on ollut käynnissä jo useita vuosia. Pohja uudelle museolle luotiin vuosina 2018-2019 esiselvityshankkeessa, jota tuki Suomen kulttuurirahasto. Samaan aikaan Tehtaan koulun remontoinnista laadittiin hankesuunnitelma. Esiselvityshankkeessa kysyimme teiltä varkautelaisilta, millaista museota te tarvitsette.

Näistä tarpeista ja toiveista syntyi Varkautelaisten uusi museo -hankesuunnitelma. Hankkeen rahoitus koostuu useista rahoittajista, sekä Varkauden kaupungin omarahoitusosuutena tilan kunnostus. Suurin sisältökehittämisemme rahoittaja on Suomen Kulttuurirahasta Museovisio-hankerahoituksella.

Tavoitteena on, että uusi museo uusine sisältöineen avataan keväällä 2024 Tehtaan koululla rakennuksen täyttäessä sata vuotta. Näillä sivuilla avaamme sekä uuden museon sisältöjä, että hankekokonaisuuttamme.

 

 

MUSEOVISIO_LOGO_RGB_skr.png

 

Hankkeen vaikutukset
Suhteellisen pienellä investoinnilla on valtavat kerrannaisvaikutukset

Vaikutukset kuntalaisille ja käyttäjille: 
• Kulttuurin, harrastamisen ja osallisuuden itseisarvoisen toiminnan positiiviset hyvinvointivaikutukset
• Museoiden toimintojen keskittäminen samaan kiinteistöön helpottaa palveluiden saavutettavuutta ja saatavuutta
• Toiminta yli sukupolvirajojen, varkautelaisille merkittävä tila uusien sukupolvien käytössä
• Kulttuuritoimijoiden toimintaedellytykset paranevat, mikä mahdollistaa laadukkaampia ja monipuolisempia kulttuuri- ja hyvinvointipalveluita kuntalaisille 

Vaikutukset kaupungin elinvoiman kehittämiseen: 
• Alueen vetovoimaisuuden lisääntyminen, alueen identiteetin hyödyntäminen kaikkien toimijoiden etu
• Vanha Varkaus – Uusi suunta –hankkeen tulokset ja niiden edistäminen jatkossa. Uudet jo aloittaneet tai potentiaaliset yrittäjät Vanha Varkaus –alueella tarvitsevat rinnalleen ympärivuotista toimijaa.
• Elinvoimaiset kaupunginosat, palveluiden tasapuolinen sijoittuminen kaupunkialueella
• Museoiden aluetaloudelliset vaikutukset. Vaasan yliopiston tutkimuksen mukaan jokainen museokävijä tuo alueelle 32-45 eur. 

Vaikutukset matkailutoimintaan: 
• Matkailun kehittämisohjelma toteutettu yhdessä matkailutoimijoiden ja –yrittäjien kanssa (hyväksytty kaupunginhallituksessa 2021), ensimmäistä kertaa teollinen kulttuuriperintö nostettu keskiöön. Suurin osa matkailun kehittämisohjelman toimenpiteistä suoraan tai välillisesti riippuvaisia Tehtaan koulun ratkaisuista.
• Matkailullisesti helposti hyödynnettävän ja tuotteistettavan alueen teollisuushistorian ”tutustumiskeskus”, museon lisäksi paikka tapahtumille ja yhteisöille.

Tehtaan koulun arvo itsessään
• Kohta sata vuotias (v. 2024) arvorakennus, joka on kaupungin rakennuksista kiistatta arvokkain, sekä kulttuurihistorialliselta merkitykseltään, arkkitehtuuriltaan, että yhteisön näkökulmasta (jokaisella varkautelaisella on kosketuspinta)
• Suojelurakennuksen kunnossapitovelvoite