Opiskelijat mukana kehittämistyössä

Welness Warkaus -hankkeen logot.

 

Wellness Warkaus -hankkeen kehittämistyössä on mukana myös Savonia-ammattikorkeakoulun wellness-liiketoiminnan opiskelijoita. He valmistuvat aikanaan tradenomeiksi, joiden asiantuntijuudessa yhdistyvät hyvinvointipalveluiden osaaminen sekä liiketalouden kehittämistaidot.

Alla olevat opiskelijat tulevat monelle tutuiksi, sillä he jalkautuvat hankkeen muiden asiantuntijoiden kanssa kaupungin työntekijöiden joukkoon. 

 

Hilppa Kukkonen

Hilppa_netti.png
Hilppa Kukkonen

Nimeni on Hilppa Kukkonen ja opiskelen kolmatta vuotta wellness-liiketoimintaa. Opinnoissani olen keskittynyt esimiestyöhön, työhyvinvointiin ja henkilöstöhallintoon. Tuntui luonnolliselta lähteä tekemään opinnäytetyötä, jonka tarkoituksena on kehittää esimiestyötä ja sen myötä koko työyhteisöä. Haluan, että jokaisella olisi vielä entistä parempi olla työpaikallaan. Opinnäytetyöni tavoitteena oli kehittää prosessia, jonka avulla henkilöstökyselyjen tulosten pohjalta tehdyt kehittämistoimenpiteet saataisiin vietyä onnistuneesti käytäntöön. Valmiin opinnäytetyöni löydät täältä

 

Jussi Eriksson

hlökuva.jpg
Jussi Eriksson

Olen Jussi Eriksson ja opiskelen kolmatta vuotta Wellness-liiketoimintaa Savoniassa. Vapaa-ajallani liikun paljon ulkona ja kuntosalilla, ja olen muutenkin kiinnostunut

kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista ja sen kehittämisestä. Opiskeluaikana entisestään syventynyt kiinnostus johti minut toteuttamaan opinnäytetyöni Wellness Warkaus -hankkeen parissa.

Osana hanketta, toteutan Varkauden kaupungin henkilöstölle suunnatun kampanjan, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta palautumisesta ja auttaa henkilöstöä löytämään itselleen sopivimmat keinot sen kehittämiseen. Jatkotoimenpiteitä varten selvitän myös, millaiset palautumiseen liittyvät asiat herättävät eniten mielenkiintoa ja halua oppia lisää.

 

 

Valtteri Moilanen

Valtteri_Moilanen.jpg
Valtteri Moilanen

Nimeni on Valtteri Moilanen ja olen kotoisin Oulusta. Opiskelen tällä hetkellä kolmatta vuotta Savonia- ammattikorkeakoulussa Wellness-liiketoimintaa monimuoto-opintoina. Opinnoissani ovat painottuneet valinnaisina opintoina monipuolisesti erilaiset johtamisen- ja esimiestyön kurssit. Valmentava esimiestyö valikoitui opinnäytetyöni aiheeksi, koska minulla on useiden vuosien ajan kokemusta jääkiekkovalmentamisesta, ja tutustuessani valmentavaan esimiestyöhön huomasin, että sillä on paljon yhtäläisyyksiä urheiluvalmentamisen kanssa.

Opinnäytetyöni tavoitteena on kehittää Wellness Warkaus –hankkeessa esimiesten valmentavaa työotetta. Toteutan esimiehille ja muulle henkilöstölle kyselyt nykytilasta sekä selvitän johdon näkemyksen & tahtotilan jatkon suunnittelua varten. Tapaamme myös valmentavan johtamisen koulutuksissa sekä ryhmähaastatteluissa.

 

 

Nina Hakkarainen

Nina_Hakkarainen..jpg
Nina Hakkarainen

Olen Nina Hakkarainen, Savonia-amk:n kolmannen vuoden Wellness-liiketalouden opiskelija, jolla on intohimona työskennellä tulevaisuudessa osana ihmisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kehittämistä. Oma kiinnostukseni alaa kohtaan on syntynyt pitkästä urheilutaustani joukkuevoimistelun parissa, josta olen saanut oppeja niin työelämään kuin opintoihinikin. Tavoitteenani hankkeessa on kehittää konkreettisia keinoja esimiesten stressinhallintaan ja palautumiseen työhyvinvointikampanjan avulla.

Koen, että omaan hyvinvointiin panostaminen ei ole itsekästä, jos voit hyvin, työ ja arki rullaavat paremmin.