Kehittämiskohteet

Welness Warkaus -hankkeen logot.

 

Wellness Warkaus –hankkeen kehittämistyö jakautuu kolmeen kohteeseen; johtamisen & esimiestyön kehittäminen, työyhteisökehittäminen sekä palvelupilotointi. Kehittäminen on kaikissa kohteissa ketterää, pääasiassa arkityössä tapahtuvaa uudistamista ja toisilta oppimista.


Esimiesten käyttöön kehitetään työkaluja muutos-, ikä-, innovaatio- ja hyvinvointijohtamiseen. Tukipalveluiden työyhteisön toimintakulttuurin muutostyö kohti vastuullista itseohjautuvuutta toteutetaan keskuskeittiössä ja kiinteistöpalveluissa henkilöstön omista tarpeista käsin. Uuden terveyskampuksen, Käpykampuksen sekä yhden valittavan päiväkodin tukipalveluiden palveluprosessit avataan ja hiotaan kuntoon palvelumuotoilun menetelmiä käyttäen.