Toteutus

Hankkeen kehittämistyö jakautuu kolmeen työpakettiin, jotka ovat johtamisen & esimiestyön kehittäminen, työyhteisökehittäminen ja palvelupilotointi. Kehittäminen on ketterää, pääasiassa arkityössä tapahtuvaan uudistamista ja toisilta oppimista. Pääosassa on henkilöstö itse, ei pelkkänä kehittämisen kohteena, vaan aktiivisena tekijänä.

Hanketyötä tehdään Varkauden kaupungissa yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Käytössä on Savonian wellness-liiketoiminnan osaaminen ja hyvinvointiasiantuntijuus sekä oppilaitoksen kattavat yhteistyöverkostot. Myös oppilaitoksen wellness-liiketoiminnan opiskelijat ovat mukana kehittämisessä.

Kolmivuotista (2020 – 2022) hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.