Tulokset

Johdon ja työntekijöiden tarpeista lähtevä kehittäminen ja yhteinen sitoutuminen kehitykseen edistää laajempaa toimintakulttuurin muutosta. Sen tuloksena rakentuu organisaatio, joka pystyy kehittymään sekä tuottamaan joustavasti asiakaslähtöisiä palveluita kaupunkilaisten tarpeeseen.

Työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen on myös kilpailuvaltti henkilöstön saatavuuden ja työnantajaimagon hallinnan kannalta. Kaikki Wellness Warkaus-kehittämistyö positiivisine vaikutuksineen on osa Varkauden kaupungin strategiaa kohti Wellness Warkaus –brändiä.