Johtamisen ja esimiestyön kehittäminen

 

Welness Warkaus -hankkeen logot.

 

Yksi keskeisistä elementeistä esimiesten valmennuksessa on henkilöstön työhyvinvointia tukeva johtaminen. Oleellista on myös esimiesten oma hyvinvointi. Työhyvinvointia tukevassa johtamisessa nousee esille useita teemoja, kuten tunneäly ja valmentava johtaminen. Varkauden kaupungin 15 tukipalveluiden esimiestä osallistuu valmennukseen noin kolmen vuoden ajan.

Valmennuksessa asetetaan selkeät tavoitteet muun muassa vuorovaikutustilanteiden hoitamiseen, valmentavan johtamisotteen hyödyntämiseen sekä asiakaslähtöisen toiminnan edistämiseen. Työskentelyote on ratkaisukeskeinen. Tietoisuustaidot ovat tärkeä osa vuorovaikutteisuutta ja haasteellisten tilanteiden työstämistä.

Valmennukseen liittyy myös oivalluttaminen ja asioiden käytäntöön vieminen. Riskien kohtaamiseen ja tulevaisuuden haasteisiin rohkaistaan suhtautumaan avoimin mielin ja yhteistyötä arvostaen. Saavutettu psykologinen joustavuus edistää näin hyvinvointia ja työkykyä, ja myönteiset muutokset motivoivat tekemään omasta työstä merkityksellistä.

Valmennuksessa käydään läpi ajankohtaisia teemoja, joita ovat esimerkiksi stressinhallintakeinot, jämäkkä vuorovaikutus, valmentava johtaminen, innovatiivinen ja itseohjautuva työskentelytapa sekä muutoksen johtaminen.

Valmennuksen myötä osaaminen kasvaa työpaikan sisällä, mutta myös Varkauden kaupungin ja Savonia-ammattikorkeakoulun yhteistyöverkostossa, kun hankkeen aikana kehitetyt käytännöt ja kokeilut rakentuvat pysyviksi kokonaisuuksiksi. Wellness Warkaus hyödyntää toiminnan kehittämisessä myös oppilaitosten opiskelijatyötä. Esimiesten valmennukseen liittyy useampi Savonia-ammattikorkeakoulun opinnäytetyö

 

Valmennuksen aikataulu:

2020

 •         Kehittämisen kick-off
 •         Muutosjohtaminen ja sen syventäminen
 •         Valmentava esimiestyö
 •         Palautekulttuuri

2021

 •         Väliarviointi ja kehittäminen arvion pohjalta
 •         Innovatiivinen tiimi
 •         Ikäjohtaminen ja sen syventäminen
 •         Kehityskeskustelut

2022

 •         Väliarviot ja niiden purku
 •         Kehityssuunnitelmat
 •         Esimies ja hyvinvointia edistävä kulttuuri
 •         Haasteelliset tilanteet
 •         Toisilta oppiminen ja kehityssuunnitelmat
 •         Arviointi
 •         Raportointi

 

Osuudesta vastaa kehittämisasiantuntija, wellness-liiketoiminnan lehtori Ilkka Virolainen.