Työyhteisökehittäminen

Welness Warkaus -hankkeen logot.

 

 

Työyhteisökehittämisessä edetään henkilöstön omista tarpeista käsin kohti vastuullista itseohjautuvuutta. Tarkastelun alla ovat erityisesti yksin työskentelevien ja asiakkaiden tiloissa työskentelevien olosuhteet.

Työskentelytapana on vertaiskehittäminen ja työparityöskentely.

Työyhteisökehittämisen aikataulu:

2020 
Nykytilan analyysi ja sen purkaminen 
Työyhteisötaidot ja niiden syventäminen 
Havainnointi, haastattelut edistymisestä, tiimityön kehittäminen 

2021 
Ilmapiirikartoitus ja yhteisanalysointi 
Arjessa kehittäminen 
Työyhteisötaidot 

2022 
Yhteinen arvio henkilöstön kesken kehittymisestä 
Kehittäminen käytännön työssä ja seuranta 
Toisilta oppiminen, arviointi ja raportointi 

Osuudesta vastaa Savonia-ammattikorkeakoulu