Työyhteisökehittäminen

Welness Warkaus -hankkeen logot.

 

Työyhteisökehittämisessä edetään henkilöstön omista tarpeista käsin kohti vastuullista itseohjautuvuutta. Luupin alla ovat erityisesti yksin työskentelevien ja asiakkaiden tiloissa työskentelevien olosuhteet.

Työskentelytapana on vertaiskehittäminen ja työparityöskentely.

Työyhteisökehittämisen aikataulu:

2020 

  • Nykytilan analyysi ja sen purkaminen 
  • Työyhteisötaidot ja niiden syventäminen 
  • Havainnointi, haastattelut edistymisestä, tiimityön kehittäminen 

2021 

  • Ilmapiirikartoitus ja yhteisanalysointi 
  • Arjessa kehittäminen 
  • Työyhteisötaidot 

2022 

  • Yhteinen arvio henkilöstön kesken kehittymisestä 
  • Kehittäminen käytännön työssä ja seuranta 
  • Toisilta oppiminen, arviointi ja raportointi 

 

Osuudesta vastaa Savonia-ammattikorkeakoulu