Miksi Wellness Warkaus?

Wellness Warkaus -hanke on syntynyt Varkauden kaupungin halusta kehittää organisaatiotaan ja varautua tulossa oleviin muutoksiin. Lähitulevaisuudessa on edessä tilanne, jossa kaupungin henkilöstöä siirtyy eläkkeelle nopeammin kuin uusia tulee tilalle. Pitkään työssä olleiden hiljainen tieto ja taito on pystyttävä siirtämään työhön jäävien käyttöön niin, että ne eivät kuormita tekijöitä liikaa ja työt jakautuvat tasaisesti. Kaupungissa halutaan myös turvata henkilöstön työhyvinvointi ja jaksaminen, jotta organisaatio pystyy sitoutumaan tulossa oleviin muutoksiin ja on toimintakykyinen keskeneräisyydessäkin.  

 

Kaupunkiin on myös rakentumassa uusi terveyskampus, jolla tulee olemaan laajoja vaikutuksia sekä organisaation toimintakulttuuriin, että henkilöstön toimenkuviin. Etenkin tukihenkilöstön työ- ja palveluprosessien uudistamisen tarve on suuri. Tukipalveluita kehittämällä uuteen sairaalaan luodaan viihtyisyyttä ja turvallisuutta sekä asiakkaille että henkilökunnalle.  

 

Tukipalveluiden lisäksi hankkeen kehittämisen kohteena ovat koko organisaation johtamis-, esimies- ja työyhteisötaidot. Hankkeella halutaan välttää suurten muutosten yhteydessä usein esiintyvää vastarintaa ja ennakkoluuloja ja tuoda muutos esiin positiivisena mahdollisuutena. Tuloksena syntyy myös tehokkaampia palveluprosesseja asiakkaille ja vetovoimaisuutta koko kaupungille.  

Johdon ja työntekijöiden tarpeista lähtevä kehittäminen ja yhteinen sitoutuminen kehitykseen edistää laajempaa toimintakulttuurin muutosta, joka näkyy hyvinä asiakaskokemuksina palvelutilanteissa. Työntekijöiden työhyvinvoinnista huolehtiminen on myös kilpailuvaltti henkilöstön saatavuuden ja työnantajaimagon hallinnan kannalta. Kaikki Wellness Warkaus-kehittämistyö positiivisine vaikutuksineen on osa Varkauden kaupungin strategiaa kohti Wellness Warkaus –brändiä. 

 

Hanketyötä tehdään Varkauden kaupungissa yhteistyössä Savonia-ammattikorkeakoulun kanssa. Yhteistyöstä on tehty aiemminkin, mutta tässä hankkeessa mukaan tulevat Savonian wellness-liiketoiminnan osaaminen ja hyvinvointiasiantuntijuus sekä yhteistyöverkostot. Myös Savonia-amk:n wellness-opiskelijat ovat mukana hanketyössä. 2020 – 2022 toteutettavaa hanketyötä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.  

 

Wellness Warkaus -hankkeen logot